http://www.naukajazdygorzow.ecom.net.pl/

.

Nazwa Nauka Jazdy kat. B
Liczba godzin 30 godz. teorii, 30 godz. praktyki
Zakres tematyczny I. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO   
- ogólne zasady ruchu drogowego
- podstawowe pojęcia i definicje
- podział znaków drogowych
- znaki drogowe pionowe
- znaki drogowe poziome i sygnalizacja świetlna
- hierarchia ważności znaków i sygnałów, kierowanie ruchem przez uprawnione osoby
- włączanie się do ruchu – ogólne zasady
- manerwy w ruchu – wymijanie, omijanie, wyprzedzanie i cofanie
- zmiana kierunku jazdy i zajmowanego pasa ruchu
- pierwszeństwo przejazdu
- zatrzymanie i postój pojazdu
- stosowanie przepisów bezpieczeństwa
- ruch pojazdów uprzywilejowanych
- warunki używania i rodzaje świateł pojazdów
- dokumenty pojazdu, kierowcy oraz wyposażenia pojazdu
- ewidencja i rejestracja pojazdu
- przyczyny i okoliczności powstawania wypadków w ruchu drogowym.

II. CZYNNOŚCI KONTROLNO-OBSŁUGOWE  
- Ogólna budowa samochodu, działanie jego zespołów i mechanizmów
- Podstawowe czynności kontrolne przed wyjazdem w drogę
- Podstawowe czynności obsługowe urządzeń i układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
- Ekonomiczna eksploatacja samochodu.

III. TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM   
- Przyrządy do sterowania mechanizmami pojazdu oraz przygotowanie pojazdu do pracy.
- Uruchamianie  silnika, wykonywanie podstawowych manewrów,
- Jazda w ruchu miejskim i zamiejskim – wykonywanie skrętów i zawracanie
- Jazda w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych.

IV. C PRZEDLEKARSKA POMOC OFIAROM WYPADKÓW
- Zabezpieczenie miejsca wypadku
- Ratowanie nieprzytomnych
- Objawy i tamowanie krwotoków
- Rodzaje ran i ich opatrywanie
- Rodzaje złamań
- Sposoby udzielania pierwszej pomocy.
- Resuscytacja
 
Cel kursu Przygotowanie do egzaminu państwowego
Mozna tez uczyc sie w domu teori bez potrzeby chodzenia na wykłady

 
 

NaukajazdygorzowNaukajazdygorzow